Polish All Saints Ball – 2018

Celebrating the Eve of All Hallows in the Polish way. No witches or goblins and not a pumpkin or a turnip lantern in sight. Dressed up – as their favourite saints – the clue is in the name.

Chóru Dziecięcego

Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem A u żłobka Matka Święta Czuwa sama uśmiechnięta Nad Dzieciątka snem, Nad Dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od swych trzód Biegną wielce zadziwieni, Za anielskim głosem pieni Gdzie się spełnił cud, Gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu Niesie dziś całemu światu Odkupienie …