Confirmations at St John’s, Perth

Canon Steven Mulholland confirmed over 50 young people at a service in St John’s, on Wednesday 24th November 2021. Pictured above – the boys and girls of St John’s Primary School who were among those who took part.

NAKAZ

Wiadomość dla parafian z kościoła St John the Baptist w Perth. Nasz proboszcz ks. Steven Mulholland wyrażając swoją troskę za całą parafię,  przypomina nam że w naszym kościele nadal obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa przez uczestników nabożeństwa. Msza święta niedzielna o godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Advent Journey with Our Lady

St John the Baptist RC Church, Perth, welcomes Fr Martin Pletts and St James’ Worship and Praise Band as they support the parish’s Advent Journey with Our Lady on Saturday 4th December. The day begins with quiet prayer, then Holy Mass at 10am. In his reflection, Fr Pletts will look at ‘Our Lady and Her role in our lives as …