Chóru Dziecięcego

admin News

Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem A u żłobka Matka Święta Czuwa sama uśmiechnięta Nad Dzieciątka snem, Nad Dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od swych trzód Biegną wielce zadziwieni, Za anielskim głosem pieni Gdzie się spełnił cud, Gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu Niesie dziś całemu światu Odkupienie …