Śpiewającym Aniołkom

Serdecznie wyrazy wdzięczności składamy naszemu Chórowi Dziecięcemu „Śpiewające Aniołki” za wspaniały koncert w którym mogliśmy uczestniczyć w minioną niedzielę. Dziękuję wszystkim dzieciom tworzącym tę wspaniałą grupę pełną energii i talentów muzycznych, wraz z ich opiekunką Panią Magdą Dubanowską. Słowa wdzięczności składam również ich muzykom: Panom Michałowi Brożynie, Wojciechowi Długołęckiemu i Marcinowi Ścigany za ich czas i zaangażowanie w oprawę muzyczną i liturgiczną.

We heartily express our gratitude to our Children’s Choir “Singing Angels” for a wonderful concert last Sunday. Thank you for their caring Mrs Magda Dubanowska. I also send gratitude to their musicians: Pan Michael Brożyna, Wojciech Długołęcki and Marcin Ścigan for their time and commitment to the music and the liturgy.