NAKAZ

Wiadomość dla parafian z kościoła St John the Baptist w Perth. Nasz proboszcz ks. Steven Mulholland wyrażając swoją troskę za całą parafię, przypomina nam że w naszym kościele nadal obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa przez uczestników nabożeństwa. Msza święta niedzielna o godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy.

This is a message reminding everyone that it is still obligatory in the church to put on a protective face mask – the 1pm Sunday Mass in specifically mentioned.