Confirmations at St John’s, Perth

Canon Steven Mulholland confirmed over 50 young people at a service in St John’s, on Wednesday 24th November 2021. Pictured above – the boys and girls of St John’s Primary School who were among those who took part.

NAKAZ

Wiadomość dla parafian z kościoła St John the Baptist w Perth. Nasz proboszcz ks. Steven Mulholland wyrażając swoją troskę za całą parafię,  przypomina nam że w naszym kościele nadal obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa przez uczestników nabożeństwa. Msza święta niedzielna o godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy.